Visi & Misi

 

 

VISI SMKBBA

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

 

 SMK BANDAR BARU AMPANG mengupayakan sistem pendidikan yang berkualiti dan berkesan untuk melahirkan insan cemerlang dari segi intelek, kognitif, efektif, konatif dan sosial ke arah menjadi generasi yang dapat menjamin kesejahteraan bangsa dan negara

 

 

 

MISI SMKBBA

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

 

SMK BANDAR BARU AMPANG melestarikan satu sistem pendidikan berkualiti merangkumi  kepimpinan, pengurusan organisasi, kurikulum, kokurikulum dan sukan, hal ehwal murid serta pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi membangunkan potensi murid dalam memenuhi aspirasi negara.